การโอน Token จาก Satang Pro มายัง iWallet

คำเตือน

  • Token ต้นทาง (จาก Satang Pro) ที่จะโอนต้องเป็น Token Address เดียวกัน และ Network ที่จะโอนต้องเป็น Network เดียวกันกับ Wallet ที่ใช้ใน iWallet เท่านั้น แนะนำให้ตรวจสอบดี ๆ ก่อนทำการโอน เพราะถ้าโอนผิด จะไม่สามารถกู้คืน Token ได้

  • ให้ลองโอนด้วยจำนวนน้อย ๆ ดูก่อน ว่าโอนได้จริงมั้ย แล้วค่อยโอนก้อนใหญ่ ๆ อีกที

ตัวอย่าง

ขอยกตัวอย่างด้วยการโอน Token BUSD บน BSC (Binance Smart Chain) จาก Satang Pro มายัง iWallet

BUSD (Binance-Peg BUSD) Token Address คือ

0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56

ที่ iWallet

1. ให้ทำการคัดลอก (Copy) Wallet Address ที่จะโอนเก็บไว้ โดยการคลิกที่ปุ่ม Copy ดังรูป

ที่ Satang Pro

2. ไปที่ หน้ายอดคงเหลือ (Balance) แล้วคลิกที่ปุ่มถอน (Withdraw) ของเหรียญที่ต้องการโอน ในที่นี้คือ BUSD

จากนั้นให้ระบุ

3. "เครือข่าย" (Network) ที่จะโอน เป็น Binance Smart Chain - BEP20 (BSC)

4. "ที่อยู่เครือข่าย Binance Smart Chain ของผู้รับ" เป็น Wallet Address ที่คัดลอกไว้จากข้อ 1.

5. "จำนวน" ที่จะโอน (อย่างน้อย 10 BUSD) ถ้าต้องการโอนทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่ม ทั้งหมด

6. จากนั้นคลิกที่ปุ่มถอน (Withdraw) จะมี Dialog แสดงข้อมูลการโอนให้ผู้ใช้อ่านรายละเอียด

7. คลิกที่ปุ่มถอน (Withdraw) อีกครั้ง เพื่อยืนยันการถอน

8. จะแสดง Dialog ให้กรอก Google Authenticator Code ดังรูป

9. เมื่อกรอก Google Authenticator Code เสร็จ ให้ไปที่อีเมล (Email) เพื่อยืนยันการถอน Token

เปิดอีเมล ไปที่อีเมล [Satang Pro] Withdrawal Confirmation ...

10. คลิกที่ปุ่ม Confirm Withdraw เพื่อยืนยันการถอนอีกครั้ง

ทำการโอน/ถอน Token เสร็จเรียบร้อย

กลับมาที่ iWallet

รอประมาณ 3 - 5 นาที ก็จะมี Token BUSD ถูกโอนเข้ามาใน iWallet ตาม Wallet Address ที่เรากำหนดไว้

Last updated