โครงสร้าง File และ Directory

โครงสร้าง File และ Directory ของ iWallet

iwallet

เป็น Root Directory ที่เอาไว้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ของ iWallet เช่น

  • Wallet File (*.wallet.json)

  • Configuration File (*.config.json)

  • ฐานข้อมูล

  • Log

  • และอื่น ๆ

database

เป็น Directory ที่เอา ไว้เก็บไฟล์ฐานข้อมูล (Database File) ซึ่ง iWallet ใช้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า H2 ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ภายใน Application

google-authenticator

เป็น Directory ที่เอาไว้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำ Two-Factor Authentication (2FA)

log

เป็น Directory ที่เอาไว้เก็บไฟล์ Log ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน

Last updated