หน้าโอน Token

การโอน Token ไปยัง Address อื่น ๆ

ระบุข้อมูลการโอน

คำอธิบาย

 1. ปุ่ม Back เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะกลับไปที่หน้า Rebalancing

 2. ข้อมูล Network และ Wallet Address อย่างย่อของ Wallet นี้

 3. รายการ Token ที่ต้องการโอนของ Wallet นี้ สามารถโอนได้แค่ 3 Tokens เท่านั้น ได้แก่

  • Gas Token เช่น BNB, MATIC, KUB และอื่น ๆ (ถ้ามี)

  • Token A ที่ผู้ใช้เลือกไว้

  • Token B ที่ผู้ใช้เลือกไว้

 4. จำนวนที่ต้องการโอน

 5. ปุ่ม Max ถ้าคลิกที่ปุ่มนี้ จะเป็นการนำจำนวน Token จากข้อ 3 ทั้งหมดมาโอน

 6. ที่อยู่ผู้รับ (Recipient)

  • ต้องเป็น Address ใน Network เดียวกันกับ Wallet นี้เท่านั้น เช่น ถ้า Wallet นี้อยู่ใน Network BSC ปลายทาง (ผู้รับ) ก็ต้องเป็น BSC ด้วย ไม่สามารถเป็นคนละ Network กันได้

  • Default จะสามารถเลือกโอนไปยัง Address อื่น ๆ ที่อยู่ใน iWallet ได้เท่านั้น

  • แต่ถ้าต้องการโอนไปยัง Address อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน iWallet (โอนออกจาก iWallet) ให้ดูการตั้งค่าที่หน้า การโอน Token ออกจาก iWallet

 7. เมื่อเลือก และกรอกข้อมูลต่าง ๆ เสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Next เพื่อไปยังหน้าถัดไป

  • ถ้าเลือก หรือกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ก็จะมีการแจ้งเตือนให้แก้ไข เช่น

  • "Invalid token" ไม่ได้เลือก Token หรือ Token ไม่ถูกต้อง

  • "Invalid Amount" จำนวนไม่ถูกต้อง

  • "Insufficient amount" จำนวน Token ไม่เพียงพอ (กรอกไม่ถูก หรือเกินจำนวนที่มีอยู่)

  • "Invalid Recipient" ไม่ได้เลือกที่อยู่ผู้รับ หรือที่อยู่ผู้รับไม่ถูกต้อง

ยืนยันการโอน (Confirm)

คำอธิบาย

 1. ปุ่ม Back เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะกลับไปที่หน้า Transfer

 2. ข้อมูล Network และ Wallet Address อย่างย่อของ Wallet นี้

 3. ข้อมูลสรุปก่อนทำการโอน ได้แก่

  • From - โอนจากไหน

  • Amount - โอนจำนวนเท่าไหร่

  • To - โอนไปที่ไหน

  • Network - Network ปลายทางที่จะโอนไป

 4. จากนั้นให้กรอก Your Secret (รหัสที่ใช้ Login) เพื่อยืนยันการโอน

 5. ปุ่ม Get OTP เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ ระบบจะสร้างรหัส OTP เป็นตัวเลข 6 หลักส่งไปให้ทาง LINE Application ให้ผู้ใช้ทำการเปิด LINE แล้วคัดลอก (Copy) OTP ไว้

 6. นำ OTP มากรอกในช่อง OTP (LINE)

 7. กรอก Google Authenticator Code จาก Google Authenticator Application

 8. ถ้าต้องการยกเลิกการโอน ให้คลิกที่ปุ่ม Cancel

 9. ถ้าต้องการยืนยันการโอน ให้คลิกที่ปุ่ม Confirm

 • ถ้ากรอกข้อมูลต่างๆ ไม่ถูกต้องจะแสดงข้อความ "Invalid Secret or OTP or Code" คือ กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งผิด

 • ถ้าขึ้น "Transfer Success" คือ การโอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

  • ให้รอสักครู่ ระบบจะเปลี่ยนไปยังหน้า Rebalancing

  • จำนวน Token ใน Wallet จะลดลง (เพราะถูกโอนไปยังที่อื่นแล้ว)

หมายเหตุ

ถ้าโอนแล้ว จำนวน Token ใน Wallet ไม่ลดลง ให้รอ 1-3 นาที เพื่อให้ Transaction นั้นทำงานเสร็จสมบูรณ์ก่อน แล้วค่อยทำอย่างอื่นต่อไป

คำแนะนำ

ให้ลองโอนด้วยจำนวนน้อย ๆ เพื่อทดสอบดูก่อน ว่าสามารถโอนไปยังปลายทางที่เราต้องการได้จริงมั้ย เมื่อโอนได้ ค่อยโอนเต็มจำนวนตามที่เราอยากจะโอนอีกที

คำเตือน

ถ้าโอนผิดอาจจะไม่สามารถกู้คืน Token ที่โอนไปแล้วได้ ดังนั้นก่อน Confirm ให้ตรวจสอบข้อมูลดี ๆ

Last updated