ตัวอย่าง Token และ Swap Router

ตัวอย่าง Token และ Swap Router

BSC_MAINNET

Binance Smart Chain

Token

Symbol

Contract Address

Remarks

WBNB

0xbb4CdB9CBd36B01bD1cBaEBF2De08d9173bc095c

BNB

BTCB

0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c

Bitcoin

ETH

0x2170Ed0880ac9A755fd29B2688956BD959F933F8

Ethereum

DOGE

0xba2ae424d960c26247dd6c32edc70b295c744c43

-

ADA

0x3ee2200efb3400fabb9aacf31297cbdd1d435d47

Cadano

DOT

0x7083609fce4d1d8dc0c979aab8c869ea2c873402

Polkadot

BUSD

0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56

Stablecoin

USDC

0x8ac76a51cc950d9822d68b83fe1ad97b32cd580d

Token อื่น ๆ สามารถดูได้จาก https://bscscan.com/tokens

Swap Router

Router

Contract Address

URL

Pancake Swap

0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E

Ape Swap

0xcF0feBd3f17CEf5b47b0cD257aCf6025c5BFf3b7

ตัวอย่าง

{
 ...,
 "network" : "BSC_MAINNET", 
 "tokenA" : "0x7130d2a12b9bcbfae4f2634d864a1ee1ce3ead9c", //BTCB
 "tokenB" : "0xe9e7cea3dedca5984780bafc599bd69add087d56", //BUSD
 "swapRouter" : "0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E", //PancakeSwap Router 
 "gasSwapRouter" : "0x10ED43C718714eb63d5aA57B78B54704E256024E", //PancakeSwap Router
 ...
}

POLYGON_ MAINNET

Polygon (PoS) Chain

Token

Symbol

Contract Address

Remarks

WMATIC

0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270

-

USDC

0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174

Stablecoin

SOL

0x7dff46370e9ea5f0bad3c4e29711ad50062ea7a4

Solana

AVAX

0x2c89bbc92bd86f8075d1decc58c7f4e0107f286b

Token อื่น ๆ สามารถดูได้จาก https://polygonscan.com/tokens

Swap Router

Router

Contract Address

URL

Quick Swap

0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff

ตัวอย่าง

{
 ...,
 "network" : "POLYGON_MAINNET", 
 "tokenA" : "0x0d500b1d8e8ef31e21c99d1db9a6444d3adf1270", //WMATIC
 "tokenB" : "0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174", //USDC
 "swapRouter" : "0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff", //Quickswap Router 
 "gasSwapRouter" : "0xa5e0829caced8ffdd4de3c43696c57f7d7a678ff", //Quickswap Router
 ...
}

BITKUB_ MAINNET

Bitkub Chain

Token

Symbol

Contract Address

Remarks

KKUB

0x67eBD850304c70d983B2d1b93ea79c7CD6c3F6b5

-

kDAI

0xED7B8606270295d1b3b60b99c051de4D7D2f7ff2

Stablecoin

Token อื่น ๆ สามารถดูได้จาก https://bkcscan.com/tokens

Swap Router

Router

Contract Address

URL

Vonder

0x54D851C39fE28b2E24e354B5E8c0f09EfC65B51A

ตัวอย่าง

{
 ...,
 "network" : "BITKUB_MAINNET", 
 "tokenA" : "0x67eBD850304c70d983B2d1b93ea79c7CD6c3F6b5", //KKUB
 "tokenB" : "0xED7B8606270295d1b3b60b99c051de4D7D2f7ff2", //kDAI
 "swapRouter" : "0x54D851C39fE28b2E24e354B5E8c0f09EfC65B51A", //Vonder Router 
 "gasSwapRouter" : "0x54D851C39fE28b2E24e354B5E8c0f09EfC65B51A", //Vonder Router
 ...
}

หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้ Token ไหนกับ Swap Router ไหน ลองเปรียบเทียบราคาบนหน้าจอ iWallet กับ Exchange ต่าง ๆ ดูก่อน ว่าตรงกันหรือไม่ ถ้าต่างกันมาก ๆ Router นั้นอาจจะไม่ Support Token นั้นก็เป็นได้ แนะนำให้ลองเปลี่ยน Token หรือ Router ดู

ข้อควรระวัง

 • ให้ตรวจสอบ Token และ Router ก่อน Run Bot ให้เช็คดูก่อนว่า Network นั้น รองรับ Token และ Router ที่กำหนดหรือไม่ เพราะอาจจะ Run Bot ไม่ขึ้น (Error) ก็เป็นได้

 • และที่สำคัญ ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนว่า Token และ Router ที่จะใช้ ไม่ใช่ Scam เพราะอาจทำให้โดนหลอกขโมย Token จนทำสูญเสีย Token / เงิน ได้

Last updated