ความปลอดภัย

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

ถ้า Run Bot ข้างนอก เช่น เปิด Server บน Cloud ขึ้นมา Run Bot iWallet โดยเฉพาะ อย่าลืมตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ Server ดังนี้

 1. กำหนด Remote SSH (Secure Shell) ด้วย Key Pair (Private Key + Public Key) เท่านั้น ห้าม Remote ด้วย Username/Password

 2. กำหนด Firewall อนุญาตให้เข้าถึง Server ได้เฉพาะ IP ที่กำหนดเท่านั้น

 3. กำหนด Firewall อนุญาตให้เข้าถึง Server ได้เฉพาะ Port ที่กำหนดเท่านั้น เช่น Port 80, 443 หรือ 22 ส่วน Port อื่น ๆ ปิดให้หมด (Port 22 อาจจะเปลี่ยนไปใช้ Port อื่นก็ได้)

 4. อย่าลืมทำ Https อาจจะใช้ Nginx + Let's Encrypt หรือใช้ Cloudflare ช่วยก็ได้

 5. อย่ากำหนด Domain Name ให้เดา และเข้าถึงได้ง่าย

  • อาจจะกำหนดเป็น Sub Domain Name ในการเข้าถึง Bot ด้วย UUID ก็ได้ เช่น ae78b19c-0070-42b8-8763-6581551c69ed.mydomain.com

  • อย่าตั้งเป็นชื่อที่คนเดาได้ง่าย เช่น iwallet.mydomain.com

  • ถ้ากลัวจำไม่ได้ ก็ให้ Bookmark ไว้

 6. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน iWallet ให้ยากเข้าไว้

 7. อย่าลืมกำหนด Permission ให้กับไฟล์ต่าง ๆ เช่น กำหนดสิทธิ์เป็น

  • chmod 600 สำหรับไฟล์ที่เจ้าของอ่าน และแก้ไขได้เท่านั้น หรือ

  • chmod 400 สำหรับไฟล์ที่เจ้าของอ่านได้เท่านั้น

  • อย่ากำหนดเป็น chmod 777

 8. อย่าติดตั้ง Software ที่คิดว่าไม่น่าจะปลอดภัยเข้าไปรวมใน Server ที่ Run Bot

 9. อย่าลืม Backup Wallet File และ Configuration File อื่น ๆ ก่อนใช้งานจริง

 10. อย่าเก็บ Token ที่มีมูลค่ามาก ๆ ไว้ใน iWallet Server เครื่องเดียว พยายามกระจายความเสี่ยงออกไปหลาย ๆ Server

อื่น ๆ ถ้าทำเพิ่มได้ก็จะดีมาก

Last updated