การติดตั้งลงบน Desktop และ Mobile

การติดตั้ง iWallet ลงบน Desktop และ Mobile

iWallet เป็น Bot ที่ทำงานในลักษณะของ Web Application ที่สามารถติดตั้งลงบน Desktop และ Mobile ได้ โดยใช้ Feature PWA (Progressive Web App) ดังนี้

หมายเหตุ

ก่อนที่จะใช้ Feature PWA ได้ จะต้องมีการตั้งค่าและเปิดการใช้งาน Https แล้วเท่านั้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า ความปลอดภัย

การติดตั้งลงบน Desktop

ขอยกตัวอย่างด้วย macOS

1. เปิด Browser Google Chrome ขึ้นมา จากนั้นไปที่ Domain Name ที่เราติดตั้ง Bot ไว้ สมมติว่าเป็น https://ad643b8e-32ac-41b0-bb1f-7b8f07e6aa10.mydomain.com ดังรูป

2. เอาเมาส์ไปคลิกที่ Address Bar ของ Browser จะปรากฏเป็นไอคอน Install App ขึ้นมา ให้คลิกที่ไอคอนนั้น แล้วคลิกที่ปุ่ม Install ดังรูป

3. iWallet จะถูกติดตั้ง เป็น Desktop Application

4. เมื่อคลิกที่ไอคอน iWallet ก็จะเป็นการเปิดใช้งาน Application เหมือนกับ Desktop Application อื่น ๆ

หมายเหตุ

ระบบปฏิบัติการ (Operating System) อื่น ๆ ก็ทำเช่นเดียวกัน

การติดตั้งลงบน Mobile (iPhone)

เปิด Browser Safari ขึ้นมา จากนั้นไปที่ Domain Name ที่เราติดตั้ง Bot ไว้ สมมติว่าเป็น https://ad643b8e-32ac-41b0-bb1f-7b8f07e6aa10.mydomain.com ดังรูป

ถัดมา

  1. คลิกที่ปุ่ม Share

  2. คลิกที่เมนู เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม (Add to Home Screen)

3. คลิกที่ปุ่มเพิ่ม (Add) จะปรากฎเป็นไอคอน iWallet อยู่ที่หน้าจอ

เมื่อคลิกที่ไอคอน iWallet ก็จะเข้าสู่ Application

การติดตั้งลงบน Mobile (Android)

TODO

Last updated