การติดตั้ง

การติดตั้ง iWallet

iWallet ทำงานในลักษณะของ Web Application ซึ่งจะต้องมีคอมพิวเตอร์เปิดไว้ตลอดเวลา เพื่อใช้ในการ Run Bot

ตอนนี้ รองรับเฉพาะการติดตั้งแบบ Docker เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ในการใช้งาน Docker เบื้องต้นเป็นอยู่แล้ว

สำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งาน Docker สามารถเรียนรู้พื้นฐาน Docker ได้ที่

Spec เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ Run Bot

อย่างน้อยต้อง

  • ติดตั้ง Docker ได้

  • CPU อย่างน้อย 1 Core หรือ ถ้าใช้ Cloud ก็อย่างน้อย 1 vCPU

  • RAM อย่างน้อย 1 GB (1,024 MB)

  • พื้นที่ Harddisk สำหรับเก็บข้อมูล + Log อย่างน้อย 10 GB

  • เข้าถึง Internet (ออก Internet) ได้

การติดตั้ง

แนะนำให้อ่านเอกสารทั้งหมดก่อนคร่าว ๆ แล้วค่อยลองติดตั้งและใช้งานจริง อย่าลืมอ่านหมายเหตุ คำแนะนำ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้วย

Last updated