หน้า Home

คู่มือหน้าหลัก/หน้าแรก หลังจาก Login สำเร็จ

ภาพรวม

คำอธิบาย

 1. ปุ่มออกจากระบบ (Logout) ถ้าคลิกที่ปุ่มนี้ จะกลับไปที่หน้า Login

 2. ข้อมูลสรุปจำนวนรวมมูลค่า Token ที่ผู้ใช้ถืออยู่ แยกเป็นหน่วย (Symbol) ของ Token B (ไม่ได้แยก Network)

 3. ชื่อ Network (Blockchain Network)

 4. รายการกระเป๋า หรือ Wallet แต่ละ Wallet ที่ผู้ใช้ถืออยู่ ภายใต้ Network นั้น ๆ (มีกี่ Wallet ก็ได้)

ถ้าคลิกที่แต่ละ Wallet (หมายเลข 4) ระบบจะเปลี่ยนหน้าจอไปที่หน้า Rebalancing ของ Wallet นั้น ๆ ดังรูปที่ 3

Wallet

คำอธิบาย

 1. คู่เหรียญ Token A (BTCB) และ Token B (BUSD) ที่ผู้ใช้เลือกไว้สำหรับ Wallet นี้

 2. สถานะของ Wallet นี้ว่าเปิดให้ Bot ทำ Rebalance ให้หรือไม่

  • สีเขียว คือ Running (Bot กำลังทำงานอยู่ / เปิดให้ Bot ทำ Rebalance ให้)

  • สีเทา คือ Pause (Bot พักอยู่ / Bot ไม่ต้องทำ Rebalance ให้)

 3. Wallet Address

 4. Gas Balance หรือ Gas ที่เหลืออยู่ สำหรับ Wallet นี้

 5. มูลค่าของ Token ใน Wallet นี้ หน่วย (Symbol) จะเป็นของ Token B

 6. ราคาของ Token A ต่อ Token B

 7. เปอร์เซ็นต์กำไร / ขาดทุน ของ Wallet นี้

Last updated