การย้ายจากตัว Free มาใช้ตัว Pro

การย้ายจากตัว Free มาใช้ตัวเสียตังค์

มีเรื่องที่ต้องปรับ และทำความเข้าใจดังนี้

  1. เมื่อ Run Bot (ใช้ Docker Image) ตัว Free แล้วเปลี่ยนมาใช้ตัว Pro สามารถใช้ Configuration เดิม และ Database File เดิมได้ แต่

  2. ตัว Free ไม่มี Feature Transfer History (ดูประวัติการโอน) ถ้าย้ายจากตัว Free มาใช้ตัว Pro ประวัติการโอน และตัวเลขกำไร/ขาดทุน (ของมูลค่า Token) จะเพี้ยน เพราะไม่ใช่มูลค่าจริง ณ ขณะนั้น ทางแก้คือ Gen Wallet ใหม่แล้วโอน Token ทั้งหมดไปใส่ Wallet ใหม่

  3. ถ้าเสียตังค์ซื้อตัว Pro จะครอบคลุมถึงเรื่องความรับผิดชอบ และการชดเชยค่าเสียหายที่ได้อธิบายไว้ในหน้า ราคาและเงื่อนไข ตัวฟรีหรือไม่เสียตังค์ซื้อ จะไม่ครอบคลุมส่วนนี้

  4. ถ้าเสียตังค์ซื้อตัว Pro จะสามารถ Request เข้า Facebook Group เพื่อพูดคุย สอบถาม และได้รับการ Support จากผู้พัฒนา การ Request เข้า Facebook Group สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า Facebook Group

Last updated