หน้า History

หน้าแสดงประวัติต่าง ๆ

คำอธิบาย

 1. ปุ่ม Back เมื่อคลิกที่ปุ่มนี้ จะกลับไปที่หน้า Rebalancing

 2. ข้อมูล Network และ Wallet Address อย่างย่อของ Wallet นี้

 3. แท็บ History สามารถดูข้อมูล History ได้ 2 อย่าง ได้แก่

  • Rebalance คือ ประวัติการทำ Rebalance ที่ผ่านมา

  • Transfer คือ ประวัติการโอน Token เข้า/ออก iWallet

 4. จำนวนประวัติทั้งหมดในแท็บนั้น

 5. รายการประวัติต่าง ๆ ในแท็บนั้น

แท็บ Rebalance

คำอธิบาย

 1. ประเภทการทำ Rebalance มี 2 ประเภท ได้แก่

  • SELL (สีแดง) คือ ขาย Token A ไปเป็น Token B

  • BUY (สีเขียว) คือ ซื้อ Token A ด้วย Token B

 2. มูลค่าที่ซื้อ/ขาย Token A ในตอนนั้น หน่วย (Symbol) จะเป็นของ Token B

 3. วัน/เวลา ที่ ซื้อ/ขาย

 4. จำนวน และ มูลค่าของ Token A ก่อนทำ Rebalance

 5. จำนวน และ มูลค่าของ Token B ก่อนทำ Rebalance

 6. จำนวน และ มูลค่าของ Token A หลังทำ Rebalance

 7. จำนวน และ มูลค่าของ Token B หลังทำ Rebalance

 8. มูลค่ารวม ของ Wallet ณ ขณะนั้น หน่วย (Symbol) จะเป็นของ Token B

แท็บ Transfer

คำอธิบาย

 1. ประเภทการโอน (Transfer) มี 2 ประเภท ได้แก่

  • IN (สีเขียว) คือ โอนเข้ามายัง iWallet

  • OUT (สีแดง) คือ โอนออกจาก iWallet

 2. วัน/เวลา ที่ทำการโอน

 3. Wallet Address ต้นทางที่โอน Token

 4. Wallet Address ปลายทางที่ได้รับ Token

 5. จำนวน และมูลค่า Token ที่โอน

 6. มูลค่ารวม ของ Wallet ณ ขณะนั้น หน่วย (Symbol) จะเป็นของ Token B

หมายเหตุ

พื้นหลัง (Background) สีขาว กับพื้นหลังสีเหลืองอ่อน ต่างกันตรงที่

 • พื้นหลังสีขาว คือ Wallet โอนไปยัง Smart Contract หรือ Smart Contract โอนไปยัง Wallet

  • รายการแบบนี้จะมีรูปไอคอน (Icon) Wallet แค่ด้านเดียว

 • พื้นหลังสีเหลืองอ่อน คือ Wallet โอนไปยัง Wallet

  • รายการแบบนี้จะมีรูปไอคอน (Icon) Wallet ทั้ง 2 ด้าน (ทั้งฝั่งผู้โอนและผู้รับ)

Last updated